Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNRI SOSHUM 2020/2021

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNRI SOSHUM

DAYA TAMPUNG SBMPTN UNRI SOSHUM 2020

NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS RIAU 2020 DAYA TAMPUNG SBMPTN UNRI 2020 PEMINAT UNRI 2019 KEKETATAN SBMPTN UNRI 2020
1 1312012 HUBUNGAN INTERNASIONAL 64 624 10%
2 1312027 ILMU PEMERINTAHAN 64 755 8%
3 1312035 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 64 836 8%
4 1312043 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 64 726 9%
5 1312051 SOSIOLOGI 112 838 13%

DAYA TAMPUNG SBMPTN USU PRODI SOSHUM 2020
6 1312066 ILMU KOMUNIKASI 128 1.068 12%
7 1312074 PARIWISATA 32 509 6%
8 1312082 EKONOMI PEMBANGUNAN 48 660 7%
9 1312097 MANAJEMEN 144 1.458 10%
10 1312101 AKUNTANSI 144 1.061 14%

DAYA TAMPUNG UIN SUSKA 2020/2021
11 1312116 ILMU HUKUM 48 1.158 4%
12 1312124 PEND. EKONOMI 48 411 12%
13 1312132 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 32 319 10%
14 1312147 PEND. SEJARAH 32 430 7%
15 1312155 PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH 48 399 12%

16 1312163 PEND. BHS. INGGRIS 48 396 12%
17 1312171 PEND. BAHASA JEPANG 16 79 20%
18 1312186 PEND. LUAR SEKOLAH 32 148 22%
19 1312194 BIMBINGAN KONSELING 16 369 4%
20 1312205 PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI 32 82 39%
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2020/2021
21 1312213 PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA 32 45 71%
22 1312221 PGSD 48 1.039 5%
23 1312236 PAUD 32 197 16%
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS RIAU PRODI SAINTEK 2020/2021

Post a Comment for "DAYA TAMPUNG SBMPTN UNRI SOSHUM 2020/2021"